Od 2015 roku obowiązuje w Polsce prawo, które pozwala niemal bez żadnych ograniczeń na organizację ślubu w plenerze lub w innym miejscu poza urzędem stanu cywilnego.

Ślub w plenerze 2018 – zasady prawne

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, która weszła w życie 1 marca 2015 roku i wprowadziła do polskiego prawa ułatwienia dla tych, którzy marzą o ślubie poza siedzibą urzędu stanu cywilnego obowiązuje oczywiście w dalszym ciągu, a zawarte w nim prawa są aktualne także w roku 2018.


Ślub i wesele w plenerze? Skorzystaj z oferty DJ na wesele


 

Obowiązujące w Polsce prawo mówi, że kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem, a jedynymi warunkami są:

  • wskazane przez nowożeńców miejsce musi zapewnić zachowanie uroczystej formy ceremonii oraz bezpieczeństwo jej uczestników;
  • dokonanie opłaty dodatkowej, która – jak określono w ustawie ma pokryć koszty udziału kierownika urzędu stanu cywilnego w ceremonii, która nie może przekroczyć połowy przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych ustaliło kwotę opłaty dodatkowej na 1000 zł (kwota ta jest aktualna także w roku 2018).

Prawo przewiduje też możliwość zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego w sytuacjach nadzwyczajnych, jak zagrożenie życia. Wówczas ślub może się odbyć np. w szpitalu i w takich przypadkach wniesienie opłaty dodatkowej nie jest konieczne (wówczas należy wnieść jedynie standardową opłatę za sporządzenia aktu małżeństwa, wynoszącą 84 zł).

Kto może wstąpić w związek małżeński

W Polsce związek małżeński może być zawarty przez kobietę i mężczyznę, którzy ukończyli 18 rok życia. Możliwe jest zawarcie małżeństwa przez kobietę niepełnoletnią, która ukończyła 16 lat, w takiej sytuacji do zawarcia małżeństwa konieczna jest zgoda sądu. Podobna zgoda wymaga w przypadku osób spowinowaconych, a także dotkniętych chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Związku małżeńskiego nie mogą zawrzeć natomiast osoby całkowicie ubezwłasnowolnione.

Nie jest zgodne z prawdą również panujące przekonanie, że mężczyzna, a by móc wstąpić w związek małżeński musi mieć ukończone 21 lat. Przepis ten został usunięty z polskiego systemu prawnego w 1998 roku.

 


Źródło: obywatel.gov.pl